Malaga 2022

Czym jest Erasmus?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

Nasz Zespół
Mateusz Krupiński
Mateusz Krupiński
Hubert Szymczak
Hubert Szymczak
Katarzyna Talmont
Katarzyna Talmont
Karol Godlewski
Karol Godlewski
Bartosz Kuklewski
Bartosz Kuklewski
Patryk Skibniewski
Patryk Skibniewski
Patryk Mazur
Patryk Mazur
Michał Słupski
Michał Słupski
Konrad Girczyc
Konrad Girczyc
Rafał Krąż
Rafał Krąż
Czas Wolny
Będąc w Hiszpanii, w Maladze czas wolny spędzaliśmy w głównej mierze na plaży oddając się szalonym zabawom wodnym. Natomiast weekendy poświęcaliśmy na zwiedzanie muzeów oraz podziwianie lokalnej fauny i flory. Odwiedziliśmy takie miejsca jak „Park Naturalny gór w Maladze” czy największą jaskinię w Europie znajdującą się w miejscowości Nerja oraz znajdujące się tam piękne dzikie plaże. Muzea również były wielce ciekawe. Odwiedziliśmy muzeum Picassa, muzeum Malagi, piękny zamek Alcabazar oraz punkt widokowy na całą Malagę w zamku Gibralfaro na szczycie góry w centrum miasta. Jednak najładniejszą, najbardziej zapierającą dech w piersiach atrakcją była betoniarnia wyłaniająca się codziennie rano zza horyzontu. Nie zapomnimy tego widoku.
Nasze miejsca pracy
Internet Web Solutions
Nasi 4 informatycy zajmowali się m.in. projektowaniem i realizacją stron internetowych, SEO, tworzeniem zaawansowanych animacji oraz edycją grafik.
IWS
Hydraulica Prada
2 naszych mechatroników zajmowało się tworzeniem sterowania do silników trójfazowych przy użyciu różnych sterowników.
IWS
Mecanotoldo
2 mechatroników z naszego zespołu zajmowało się rozbudową maszyn w firmie o kolejne systemy wspomagające efektywność pracy oraz naprawą i konserwacją urządzeń mechatronicznych
IWS
Przebieg rekrutacji

Gdy dowiedzieliśmy się o organizacji zagranicznych praktyk zawodowych, przystąpiliśmy do składania wniosków i zdobywania zgód od wychowawców i pedagoga szkolnego. Rekrutacja na taki wymarzony wyjazd jest kilkustopniowa oraz wymaga pracy i starań już od początku edukacji w szkole średniej. Pod uwagę brane były oceny z zachowania, języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych na przestrzeni 3 lat.

Po pomyślnie zakończonej rekrutacji, w ustalonym już składzie rozpoczęliśmy przygotowania do wyjazdu. Na początku celem naszej podróży była stolica Malty – Valletta, jednak ze względu na nieprzewidziane problemy organizacyjne, również związane z pandemią, byliśmy zmuszeni do zmiany miasta docelowego. Padło na Malagę w Hiszpanii. Nie żałujemy jednak tej zmiany, ponieważ przeżyliśmy niezapomniane chwile.

Jak dostaliśmy się na

praktyki zagraniczne?
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.